COMPTES ANUALS 2015.

*|MC:SUBJECT|*

 

 

MOLT IMPORTANT =
!

 

SOCIETATS – COMPTES ANUALS =
2015.

 

Benvolgut Sr./Sra.
 
Adjunt, els hi =
enviem els Comptes Anuals (Balan=C3=A7, Compte de P=C3=A8rdues i Guanys, =
Estat de Canvis en el Patrimoni Net i Mem=C3=B2ria) corresponents a =
l=E2=80=99exercici 2015, que s=E2=80=99han de dipositar en el Registre =
Mercantil dins el mes de juliol d=E2=80=99enguany.
 
Adjuntem =
4 arxius:

Comptes anuals.Mem=C3=B2ria.Acta.Certificaci=C3=B3.

 
Els COMPTES ANUALS i la =
MEM=C3=92RIA
, s=E2=80=99han de signar per tots =
aquells que posseeixen el c=C3=A0rrec d=E2=80=99administrador en la =
societat (b=C3=A9 sigui administrador =C3=BAnic, administradors =
solidaris, mancomunats o consell d=E2=80=99administraci=C3=B3) i la =
signatura s=E2=80=99ha de consignar en totes i cadascuna de les =
fulles.
Aix=C3=AD per exemple, si hi ha dos administradors solidaris, =
han de signar tots dos; si hi ha un consell =
d=E2=80=99administraci=C3=B3, han de signar totes les persones que =
formen part del consell d=E2=80=99administraci=C3=B3, etc…
El nom/s =
de l’administrador/s figura/n al final de la =
Mem=C3=B2ria.
 
L=E2=80=99ACTA, s=E2=80=99ha de signar per tots els socis de la societat, al =
marge de la llista d=E2=80=99assistents de la primera fulla; i al final =
de l=E2=80=99Acta, pel Secretari i pel President de la =
Junta.
 
LA =
CERTIFICACI=C3=93
, s=E2=80=99ha de signar al final =
de l=E2=80=99=C3=BAltima fulla per la persona que Certifica i que hi =
figura.
 
Un cop tots aquests =
documents signats, haur=C3=A0 de portar-los personalment al nostre =
despatx o enviar-los per correu urgent o recader. 

 
=C3=88s molt important que =
ens els facin arribar abans del dia 26 de juliol d’enguany, per poder =
practicar el dip=C3=B2sit de Comptes Anuals dins el termini legalment =
establert.

Com sempre quedem a la seva disposici=C3=B3 =
per resoldre qualsevol dubte o ampliar la informaci=C3=B3 que =
necessiti. 
 
Sense res m=C3=A9s a afegir, rebi una =
salutaci=C3=B3 cordial.

 
Atentament,

Eva Pla
Ag=C3=A8ncia Girona 1940, =
SLU

  =

Copyright =C2=A9 Ag=C3=A8ncia Girona 1940, SLU, Tots =
els drets reservats.

Rebeu aquest mail perqu=C3=A8 formeu part del =
nostre cercle d’influ=C3=A8ncia.*

fiscal@agenciagirona.com – Tel. =
972 205 458

Gran Via Jaume I, 68, =
1er  –  =
17001-GIRONA

=

=