IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS – EJERCI

AGENCIA GIRONA 1940, =
S.L.U.

Telf. 972205458=A0 —=A0 Email: =
fiscal@agenciagirona.com

 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE =
LAS PERSONAS F=CDSICAS – EJERCICIO 2016

 

El resultat de =
la seva declaraci=F3 que ve en l’anunciat, =E9s el que es detalla =
a continuaci=F3.

Si aquesta fos =
a ingressar, preguem comprovi la liquiditat del seu compte per fer =
front

a =
l’import, dos o tres dies abans de:

 

Models =
111, 115, 123, =
i 216 =
(obligaci=F3 trimestral): 20 d’abril, juliol, octubre i gener.=A0 =A0=A0

Models =
130, =
131
i 303: 20 =
d’abril, juliol i octubre i 1 a 30 de gener.=A0 =
=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=
=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=
=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=
=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0

Models =
202: 20 =
d’abril, octubre i desembre.

Model =
200: 25 de =
juliol (per=EDodes impositius que coincideixin amb l’any natural).

Models =
100 =
i 714: fins a =
30 de juny.

 

 

Nom o Ra=F3 social

PUJADES CORCOLL =
NARCIS

 

NIF =
=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=
=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0

40289085P

 

Import=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=
=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0

-509,08

 

Fecha =
Emisi=F3=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0 =

 

 

Banc=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=
=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0=A0 =

2100 – CAIXABANK, =
S.A.

 

Salutacions,

AGENCIA GIRONA 1940, =
S.L.U.